fbpx
Pompy ciepła Viola - Vamos
Avada Landing Product
Skontaktuj się

Dofinansowania do pomp ciepła

Strona główna/Dotacje/Dofinansowania do pomp ciepła

Dofinansowania do pomp ciepła

Program czyste powietrze, przedpłata inwestycji, wyższa dotacja!

15 lipca 2022 r. ruszył nabór wniosków do programu Czyste Powietrze +. Dla właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o dodatek na wymianę źródła ciepła czy ocieplenie domu – to szansa na wypłatę dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
Kwota maksymalna dotacji w programie Czyste Powietrze + wynosi aż 79 000 zł.

Program Czyste Powietrze + to rozwiązanie finansowe, które jest korzystne dla nowych beneficjentów o niskich dochodach. To prefinansowanie inwestycji, czyli możliwość uruchomienia dotacji przed rozpoczęciem jakochkolwiek prac modernizacyjnych. Częściowa wypłata środków pozwala  wymienić tradycyjne źródło ciepła (tzw. „kopciucha”) i wykonać ocieplenie domu osobom z niskim dochodem, które do tej pory nie miały możliwości zrealizowania całości inwestycji z własnych pieniędzy.

Nabór wniosków: szczegóły od stycznia 2024 r.

Max. Dofinansowanie jest uzależnione od dochodów. Maksymalna kwota dotacji uwzględnia termomodernizację przy jednoczesnej wymianie źródła pieca. Dofinansowanie jest na pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i termoizolację.

Wysokość dofinansowania:

 • do 66 000 zł – jeśli roczny dochód wynosi do 135 000 zł;
 • do 99 000 zł – jeśli miesięczny dochód na osobę wynosi do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 ł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • do 135 000 zł – jeśli miesięczny dochód na osobę wynosi do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja Czyste Powietrze obejmuje pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i kompleksową termomodernizację.

 • Grupa docelowa:
 • Osoba planująca termomodernizację domu
 • właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 • Właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pompa ciepła Mój Prąd 5.0

1.1  Nabór wniosków prawdopodobnie od kwietnia 2024 r

 • dofinansowanie 58 tys. zł (łącznie na pompę ciepła, fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią i kolektory słoneczne).

Wysokość dofinansowania:

 • 4400 zł dla pomp powietrze/powietrze;
 • 12 600 zł dla pomp powietrze/woda;
 • 19 400 zł dla pomp powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej;
 • Grupa docelowa:
 • osoby, które nie korzystały z programu;
 • prosumenci rozliczających się w systemie net metering i nie korzystających do tej pory z programu „Mój Prąd”;
 • osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering i już skorzystały z programu „Mój Prąd” i chcą przejść na system net billing.
  WAŻNE! Aby ubiegać się o dofinansowanie pompy ciepła z programu Mój Prąd, musisz posiadać zaświadczenie wydane przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja PV funkcjonuje i wprowadza energię do sieci.

Pompa ciepła Moje Ciepło

Dofinansowanie do pompy ciepła w domu (musi być to budynek zamieszkały, jednorodzinny) nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe (również w okresie trwałości inwestycji).

Nabór wniosków w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Max dofinansowanie 7 tys zł

Wysokość dofinansowania: Dofinansowanie wynosi do 30% udziału w kosztach kwalifikowanych i 45%., jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny. W praktyce oznacza to nie więcej niż:

 • 7000 zł dofinansowania do pompy ciepła powietrze/powietrze;
 • 7000 zł dofinansowania do pompy ciepła powietrze/woda;

Grupa docelowa:

 • Właściciel, współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowej pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania budynków lub wody użytkowej.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

albo

 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Zobacz podobne wpisy

2024-03-06T14:04:36+01:00
Przejdź do góry